baby icon
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
mother icon son icon
Icons made by Zlatko Najdenovski from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Teeth icons Font generated by flaticon.com. Under CC: Eucalyp

Zubné pikošky sú s úpravami citované z týždenníka Téma, číslo 50/2018. Týždenník Téma